Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                            Ψ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 01-09-2010
ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλ. 2661044309   

ΠΡΟΣ:
κκ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ
ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ
Ψ.Ν.Κ


Εκτιμώντας ότι στον Τομέα ψυχικής υγείας Κέρκυρας – Λευκάδας μέσω της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης έχουν επιτευχθεί σημαντικοί στόχοι πιστεύεται ότι έχουν διαμορφωθεί και καλές προϋποθέσεις για έναν ουσιαστικό επαναπροσδιορισμό της σχέσης θεραπευτή- θεραπευόμενου και την υιοθέτηση ενός σφαιρικού μοντέλου προσέγγισης του ψυχικά πάσχοντoς.


Οι ρεαλιστικές όμως δυνατότητες αντιμετώπισης των ψυχικών διαταραχών σε πολλαπλά επίπεδα (ψυχολογικό, βιολογικό, κοινωνικό) συνδέονται άμεσα και με την απόκτηση επαρκών γνώσεων όλων των οπτικών του γνωστικού αντικειμένου της ψυχικής υγείας.


H Ψυχοδυναμική προσέγγιση ως θεωρία και θεραπευτική αντιμετώπιση που εστιάζει στην σχεσιακή διάσταση του ψυχικού προβλήματος, συνοδεύει όλα αυτά τα χρόνια τις διαδικασίες των αλλαγών στη Δημόσια Περίθαλψη εμπλουτίζοντας με νέες έννοιες τη σφαιρική αντιμετώπιση του πάσχοντος. Το ψυχαναλυτικό πρίσμα που την χαρακτηρίζει, επιτρέπει τόσο τον περαιτέρω εξοπλισμό των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, με στόχο την πληρέστερη αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών, όσο και την ομογενοποίηση της εκάστοτε θεραπευτικής ομάδας, μέσα από τη διαμόρφωση μιας κοινής οπτικής και γλώσσας.


Από τον Οκτώβρη του 2010 και για τα επόμενα δύο χρόνια, το Κ.Ψ.Υ – Ι.Π. Κέρκυρας, με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων και της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, διοργανώνει ένα σεμιναριακό κύκλο με θέμα «Η ψυχοδυναμική θεώρηση στην Δημόσια Περίθαλψη»


H συμμετοχή στο σεμινάριο είναι αυστηρά προαιρετική, προϋπόθεση αυτή, η οποία κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να αναδειχθεί το προσωπικό κίνητρο του κάθε επαγγελματία και αυτό ισχύει τόσο για τα μέλη της ομάδας του Κ.Ψ.Υ – Ι.Π όσο και για τους επαγγελματίες των άλλων Δομών που μπορούν να συμμετέχουν δεδομένου ότι ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων υπολογίζεται στα 25 περίπου άτομα.


Κρίνεται αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται για μία συνεπή παρακολούθηση του προγράμματος καθώς και ότι αυτή θα συνεπάγεται κάποιες στοιχειώδεις υποχρεώσεις μελέτης ή βιβλιογραφικής ενημέρωσης.


Σε κάθε ετήσιο κύκλο του σεμιναρίου θα περιλαμβάνονται 8 μαθήματα σε μηνιαία περίπου βάση σε συνδυασμό με εποπτείες, οι οποίες είτε θα προηγούνται είτε θα έπονται. H διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι 3ωρη, 12:00 – 15:00, στη διάρκεια του εργασιακού ωραρίου, ημέρα Παρασκευή και αν αυτό δεν είναι εφικτό, ημέρα Σάββατο. Το σεμινάριο θα πραγματοποιείται στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας ή σε άλλο χώρο που θα ορίζεται εγκαίρως. Με το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης από την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής.


Όσοι ενδιαφέρονται να μετέχουν, παρακαλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας στην Κα Καρύδη Τατιάνα και Κα Δημητρακοπούλου Σταυρούλα μέχρι την Παρασκευή 10-09-2010. Διευκρινίζεται ότι για τους επαγγελματίες εκτός του Κ.Ψ.Υ υπολογίζεται η δυνατότητα κάλυψης 12 περίπου θέσεων. Σε περίπτωση που οι δηλώσεις ενδιαφέροντος υπερβούν τον συγκεκριμένο αριθμό η επιλογή των εκπαιδευομένων θα γίνει από τον Διευθυντή του Κέντρου Ψυχικής Υγείας.

 
Ο Διευθυντής του Κ.Ψ.Υ – Ι.Π.Κέρκυρας
Κατσαρός Ανδρέας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Κο Διοικητή Ψ.Ν.Κέρκυραςαναρτήθηκε από Κέντρο Ψυχικής Υγείας-Ιατροπαιδαγωγικό Κέρκυρας