Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΣ ΠΙΝ

Κατόπιν της πρόσκλησης και της συμμετοχής μας στη δημόσια διαβούλευση της 5ης Μαρτίου 2015, στέλνουμε εμπρόθεσμα όπως μας ζητήθηκε τις Προτάσεις του Δικτύου Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας Κέρκυρας που προέκυψαν από τη συνάντηση της Ολομέλειας του Δικτύου ως εξής:


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΣ ΠΙΝ

Σχετικά με

Σχέδιο Περιφερειακής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της φτώχειας και τον κοινωνικό αποκλεισμό”

Μετά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Δικτύου Πρωτοβαθμίων Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας Κέρκυρας την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας-Ιατροπαιδαγωγικό Κέρκυρας, το Δίκτυο προέβη σε μία πρώτη καταγραφή των αναγκών που ζητούμε να υποστηριχθούν εκ μέρους της ΠΙΝ ως εξής:

  • Συντονισμός των διαφόρων επιπέδων παροχής υπηρεσιών προς την Ομάδα- Στόχου- ως απόλυτη προτεραιότητα.

  • Στελέχωση των ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών μας -μελών του Δικτύου-με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό δεδομένης της υποστελέχωσης μας σε τέτοιο βαθμό που παρά τις επίπονες προσπάθειες είναι ανθρωπίνως αδύνατον να ανταποκριθούμε στα διαρκώς αυξανόμενα αιτήματα της κοινότητας, σε βάρος των εξυπηρετουμένων από εμάς ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

  • Επανασχεδιασμός του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”. Επαναπροσδιορισμός της Ομάδας-στόχου. Υποστήριξη σε ανθρώπινο δυναμικό.

  • Δημιουργία Ξενώνα Απόρων-Αστέγων- Εγκαταλελειμμένων καθώς αυτή την έλλειψη πιέζονται να καλύψουν φορείς που έχουν άλλο στόχο με αποτέλεσμα η δυσλειτουργία ενός φορέα να συμπαρασύρει τους άλλους και να μηδενίζονται τελικώς όλες οι προσπάθειες.

  • Τακτικές Συναντήσεις Παρακολούθησης Εφαρμογής του έργου σε τριμηνιαία βάση με πρωτοβουλία της ΠΙΝ.

    Είμαστε στη διάθεσή σας για όποια διευκρίνηση και βοήθεια.

Με τιμή
ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
-Κέντρο Ψυχικής Υγείας-Ιατροπαιδαγωγικό Κέρκυρας (http://tkaridipsynk.blogspot.gr/)
-Δημοτική Μονάδα Πρόληψης κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών και του Aids “Νίκος Μώρος”
-Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης -Διάγνωσης- Υποστήρηξης (ΚΕΔΔΥ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ
-Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”
-Περιφερειακό Ιατρείο Ανω Κορακιάνας (ΚΥ Αγ Μάρκου)
-Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας (Ιατρείο)
Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας (Παράρτημα Κέρκυρας)
-Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας- Λευκάδας
-Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κέρκυρας
-Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Υπ Παιδείας
-Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Ανδρέας Σκούπουρας (Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Κέρκυρας)


Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

Διαβούλευση για την αντιμετώπιση της φτώχειας


Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θέτει σε διαβούλευση με τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς ( Δήμους , Ιερές Μητροπόλεις ,Φορείς εκπροσώπησης και δομές υποστήριξης Ευάλωτων – Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων ) και με όσους πολίτες θα ήθελαν να συμμετέχουν , το σχέδιο «Περιφερειακής Στρατηγικής για τη αντιμετώπιση της Φτώχειας και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό». Ωφελούμενοι αυτής της στρατηγικής θα είναι οι πλέον αδύναμοι συνάνθρωποι μας ενώ στις επιμέρους ομάδες-στόχου περιλαμβάνονται οι ανασφάλιστοι ενήλικες χωρίς εργασιακή ικανότητα (π.χ. λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ή άλλης νόσου), τα ανασφάλιστα και απροστάτευτα παιδιά, οι ανασφάλιστοι ενήλικες που τελούν σε μακροχρόνια ανεργία, τα νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο, οι ανασφάλιστοι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες θύματα βίας και τα παιδιά τους και άλλες κατηγορίες ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Οι δράσεις που προβλέπεται να προωθηθούν, αφορούν σε: „ Δράσεις επαγγελματικού (ανά) προσανατολισμού, συμβουλευτικής και κατάρτισης και πρακτικής άσκησης „ Υπηρεσίες φροντίδας & φιλοξενίας τέκνων (βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ). „ Δομές εξυπηρέτησης ΑμεΑ (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, Κέντρα Διημέρευσης) „ Εξειδικευμένες δράσεις συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης για επιμέρους ομάδες „ Υπηρεσίες Υγείας, όπως κοινωνικά ιατρεία, α’θμια φροντίδα κλπ και βελτίωση της πρόσβασης σε αυτά (healthvoucher, υγεία κατ” οίκον, πολιτιστική διαμεσολάβηση κλπ) „ Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας „ Δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας, π.χ. κοινωνικά παντοπωλεία και φαρμακεία κ.τ.λ. „ Ενισχύσεις για κοινωνικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.), με έμφαση στους τομείς κοινωνικής φροντίδας και περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων „ Τοπικά σχέδια δράσης για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα των κοινωνικά ευπαθών ομάδων, ειδικά για τα μικρά νησιά και τις απομονωμένες περιοχές. Το Σχέδιο της «Περιφερειακής Στρατηγικής» βρίσκεται αναρτημένο στο διαδίκτυο: www.pin.gov.gr (μενού «Διαβουλεύσεις»). 
Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας -Ιατροπαιδαγωγικό Κέρκυρας καθώς και το Δίκτυο Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας Κέρκυρας έλαβαν πρόσκληση και παρέστησαν, ενώ και οι περισσότεροι φορείς του Δικτύου είχαν μεμονωμένες προσκλήσεις. Σε δεύτερο χρόνο και πάντως άμεσα θα υποβληθούν οι προτάσεις μας.
Ακολουθούν κάποια στιγμιότυπα! 
Γυναικών μαρτυρίες


Κέρκυρα 03/03/2015 Δελτίο Τύπου

"γυναικών μαρτυρίες" 


Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
και σε συνεργασία με τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους του Δήμου Κέρκυρας, διοργανώνει την Παρασκευή 6 και το Σάββατο 7 Μαρτίου, σε δύο κεντρικά σημεία της πόλης, τη Λαϊκή Αγορά (12:00) και την Πλατεία Βραχλιώτη (13:00), δρώμενο όπου οι ηθοποιοί του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας, Κατερίνα Γεωργάκη, Σοφία Κολονιάρη, Αντωνία Πετροπούλου - Ρήγα και Μαριέττα Σαββανή, θα παρουσιάσουν σε μορφή μονόλογου, μαρτυρίες γυναικών που έχουν πέσει θύματα βίας.
Σκοπός του δρώμενου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου για το σοβαρό πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών που στις μέρες μας έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις. Η βία κατά των γυναικών (ενδοοικογενειακή, βιασμός, σεξουαλική παρενόχληση, trafficking κλπ) δεν αφορά κάποιον συγκεκριμένο πολιτισμό, χώρα ή ομάδα γυναικών. Μας αφορά όλους. Διαπερνά όλους τους πολιτισμούς, όλες τις χώρες, όλες τις κοινωνίες ανεξάρτητα από έθιμα ή παραδόσεις, κοινωνική τάξη, μόρφωση, επίπεδο υγείας κλπ.
Το δρώμενο θα ντύσει μουσικά ο Γιώργος Βλάχος. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του δρώμενου υπογράφει ο Πέτρος Γάλλιας.
Πανευρωπαϊκή έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) για τη βία κατά των γυναικών: 42.000 γυναίκες 18 - 74 ετών ΕΕ:
33% των γυναικών έχουν πέσει θύματα σωματικής ή/και σεξουαλικής βίας από την ηλικία των 15 ετών και άνω. Αυτό το ποσοστό σε αντιπροσωπευτικό δείγμα γυναικών αντιστοιχεί σε 62 εκατομμύρια γυναίκες στην ΕΕ.
Περίπου το 12 % των γυναικών δηλώνουν ότι έχουν βιώσει κάποια μορφή σεξουαλικής κακοποίησης ή κάποιο συναφές περιστατικό από κάποιον ενήλικα πριν από την ηλικία των 15 ετών, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 21 εκατομμύρια γυναίκες εντός της ΕΕ.
5% του συνόλου των γυναικών έχει πέσει θύμα βιασμού. Μία στις 10 γυναίκες θύματα σεξουαλικής βίας από μη συντρόφους ανέφεραν ότι στο πιο σοβαρό περιστατικό εμπλέκονταν περισσότεροι αυτουργοί.
22% έχουν πέσει θύματα σωματικής ή/και σεξουαλικής βίας από το σύντροφό τους.
43% έχουν βιώσει κάποια μορφή ψυχολογικής βίας από έναν τέως ή νυν σύντροφο, όπως π.χ. δημόσιο εξευτελισμό, απαγόρευση εξόδου από το σπίτι ή κλείδωμα στο σπίτι, εξαναγκασμό να δουν πορνογραφικό υλικό και απειλές χρήσης βίας.
18% των γυναικών έχουν πέσει θύματα επίμονης παρακολούθησης (stalking) από την ηλικία των 15 ετών και άνω. Αυτό το ποσοστό σε αντιπροσωπευτικό δείγμα γυναικών αντιστοιχεί σε 9 εκατομμύρια γυναίκες στην ΕΕ. 21% των γυναικών που έχουν πέσει θύματα επίμονης παρακολούθησης (stalking) ανέφεραν ότι διήρκεσε πάνω από 2 χρόνια
11% των γυναικών έχουν δεχθεί ανάρμοστες προτάσεις σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα ή μηνύματα κινητού (SMS) σεξουαλικού περιεχομένου. 20% των νεαρών γυναικών (18-29 ετών) έχουν πέσει θύματα αυτής της μορφής ηλεκτρονικής παρενόχλησης.
55% των γυναικών έχουν βιώσει κάποια μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης. 32% του συνόλου των θυμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης ανέφεραν ότι αυτουργός ήταν προϊστάμενος, συνάδελφος ή πελάτης.
67% των γυναικών δεν κατήγγειλε το πιο σοβαρό περιστατικό βίας από σύντροφο στην αστυνομία ή άλλη οργάνωση.
Το ήμισυ όλων των γυναικών στην ΕΕ (53 %) αποφεύγουν ορισμένες καταστάσεις ή κάποια μέρη, τουλάχιστον μερικές φορές, από φόβο μήπως υποστούν σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση. Από την άλλη πλευρά, οι υφιστάμενες έρευνες σχετικά με την εγκληματική θυματοποίηση και τον φόβο του εγκλήματος καταδεικνύουν ότι πολύ λιγότεροι άνδρες περιορίζουν τις κινήσεις τους.