Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

«Γκρεμίζοντας τα τείχη της προκατάληψης»-Ημερίδα


Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ – ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ Ψ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ στην αίθουσα της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας (Πλατεία Σκαραμαγκά – Καφέ Σεράνο) την Πέμπτη

12 Μαΐου 2011

18:00- 21:00μμ

Κλειστή ημερίδα φροντιστών ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας με το συμβολικό τίτλο:

«Γκρεμίζοντας τα τείχη της προκατάληψης»

Η ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια ωρίμανσης του έργου: « Στήριξη και ενδυνάμωση των οικογενειών με μέλος που αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας μέσω της ανάπτυξης δικτύου Συλλόγων Οικογενειών και Φίλων για τη Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.)»