Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Πρόγραμμα  ετήσιου κύκλου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
"Ψυχοδυναμική σκέψη και δημόσια περίθαλψη: η επόμενη μέρα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης"