Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

Επιστολή Συμπαράστασης


Είναι σημαντική η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του
 Δικτύου Υπηρεσιών Υγείας - Πρόνοιας , 
ειδικά όταν εκφράζεται και με  Ανοιχτή Επιστολή 
προς το Υπουργείο και αρμόδιους φορείς,
 όπως έγινε από πλευράς
ΔΗΜΟΠ.
Κοινοποιούμε την Επιστολή
 και ευχαριστούμε τη ΔΗΜΟΠ και 
το ΣΥΛΛΟΓΟ  «ΣΤΗΡΙΞΗ» ΚΑΤA ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓOΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ AIDS


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ                                               
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ & ΤΟΥ AIDS  
ΔΗ.ΜΟ.Π. «ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ»
Καποδιστρίου 9, 491 00 Κέρκυρα
Τηλ. – Fax 26610 41111 – 36327

Κέρκυρα19/7/2011
Αρ. Πρωτ. 71

Ανοικτή επιστολή
προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο

Κοινοποίηση:
1. Δ/νση Ψυχικής Υγείας
2.Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας
3. Διοικητή Ψ.Ν.Κ. κ. Γιάννη Αλαμάνο
4. Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
 κ. Σπύρο Σπύρου
5. Δίκτυο Φορέων Α/θμιας Φροντίδας Υγείας Π.Ε. Κέρκυρας
6. Τοπικά ΜΜΕ
 
                                                                    
            Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Σχετικά με την πρόταση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αφορά στις συγχωνεύσεις των Νοσοκομειακών Οργανισμών και ιδιαίτερα όσον αφορά την προοπτική συγχώνευσης του Ψ.Ν.Κ. με το Γ.Ν.Κ. θέλουμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας και τους κινδύνους που εγκυμονεί μια τέτοια εξέλιξη, που κι εσείς ο ίδιος χαρακτηρίσατε ως την «πλέον αρνητική» κατά την πρόσφατη επίσκεψή σας στην Κέρκυρα.
Ως φορείς που υπηρετούν το πνεύμα της κοινοτικής ψυχιατρικής και έχουν βιώσει, σε τοπικό επίπεδο, το πριν και το μετά της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, που με δέσμευση και όραμα έχει συντελεστεί τα τελευταία 15 χρόνια από το προσωπικό και τις Διοικήσεις του Ψυχιατρείου και είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και λειτουργία του «Κοινοτικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας», επισημαίνουμε ότι, είναι ασύμβατη επιστημολογικά, διοικητικά και ασύμφορη διαχειριστικά και οικονομικά η συγχώνευση δυο νοσοκομειακών οργανισμών που υπηρετούν ανόμοιες λειτουργίες (νοσοκομειακή – εξωνοσοκομειακή).
Στην κατεύθυνση αυτή, κατανοούμε και υποστηρίζουμε τους λόγους για τους οποίους, η Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας (ΤΕΨΥ) Π.Ε. Κέρκυρας – Λευκάδας θεωρεί ως αναγκαιότητα, την διαμόρφωση ενός αυτόνομου πλαισίου λειτουργίας – οργανισμού του Κοινοτικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας διότι, με τη συγχώνευση, το πρότυπο της κοινοτικής φροντίδας και παροχής υπηρεσιών θα χάσει την φυσιογνωμία του και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του.
Κλείνουμε την επιστολή με την πεποίθηση, ότι θα τηρήσετε τη δέσμευσή σας για εξεύρεση ικανοποιητικής εναλλακτικής λύσης, πέραν της λογικής της συγχώνευσης δύο ανόμοιων οργανισμών, που εκτός της αναποτελεσματικής λειτουργίας, θα αποτελέσει επίσης κατασπατάληση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, που με επιτυχία έχουν επενδυθεί όλα αυτά τα χρόνια για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Κέρκυρα αλλά και μη τήρηση των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει ως χώρα, στο θέμα αυτό, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που συγχρηματοδότησε τη μετάβαση αυτή.

Με εκτίμηση


               Η Επιστημονική Υπεύθυνη                              Ο Πρόεδρος
            της ΔΗ.ΜΟ.Π. «Ν. ΜΩΡΟΣ»                 του Συλλόγου «ΣΤΗΡΙΞΗ»
                                                    
                     Αννέτα Τσελέντη                                     Πέτρος Δημάκος