Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Η συνέχεια για το επίμαχο θέμα της βιωσιμότητας των Δομών Ψυχικής Υγείας στην Κέρκυρα Συντονιστική επιτροπή του Δικτύου των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και του Δικτύου των Πρωτοβάθμιων υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας Κέρκυρας ευχαριστεί τους πολίτες, τους Φορείς, τις Οργανώσεις της Κέρκυρας, ιδιαίτερα τους εκπροσώπους των Οργανώσεων των οικογενειών και των ασθενών, που τίμησαν με ευρύτατη παρουσία και ενεργή συμμετοχή την ανοιχτή συνέλευση – διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε στις 24/06/2014 στο χώρο του πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου με αφορμή το μείζον πρόβλημα που προκύπτει για αυτές τις υπηρεσίες μετά την απόφαση μεταβίβασης στο ΤΑΙΠΕΔ του κτηριακού συγκροτήματος του παλαιού Ψυχιατρείου.
Η συνέλευση αυτή ανέδειξε την ευαισθησία και την αλληλεγγύη της κοινωνίας της Κέρκυρας προς τον ψυχικά πάσχοντα αλλά και τη βαθιά ανησυχία όλων σχετικά με την προοπτική των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κέρκυρα δεδομένου ότι στα μέχρι σήμερα σοβαρά λειτουργικά προβλήματα έρχεται τώρα ξαφνικά να προστεθεί και αυτό της στεγαστικής τους υποδομής.
Όσον αναφορά το ζήτημα της στέγασης επισημαίνεται ότι το νέο αποκεντρωμένο σύστημα φροντίδας όπως αναπτύχθηκε μέσω της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης χαρακτηρίζεται από μειωμένες ανάγκες Δομών - κλινών μόνιμης διαμονής ασθενών αλλά ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες στέγασης υπηρεσιών Ημέρας για την Πρόληψη , την Αποκατάσταση, την Παρακολούθηση (Follow up) την Κοινωνικοποίηση και την Απασχόληση. Επιπλέον οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας είναι υποχρεωμένες πλέον σήμερα να ανταποκρίνονται στο ευρύτερο φάσμα ψυχιατρικών και ψυχοκοινωνικών αιτημάτων του πληθυσμού ολόκληρου του ηλικιακού φάσματος (Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες για παιδιά και εφήβους πέραν των Υπηρεσιών για ενηλίκους) κάτι που συνεπάγεται περαιτέρω αυξημένες στεγαστικές ανάγκες.
Είναι προφανές ότι αυτός ο αστερισμός διαφοροποιημένων Μονάδων και Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κέρκυρα θα πρέπει πέρα των μισθωμένων αποκεντρωμένων Δομών να διαθέτει μία βασική σταθερή κτηριακή υποδομή για τη στέγασή του και να έχει μία κατάλληλη χωροταξική διασπορά και διάταξη στην κοινότητα προκειμένου να εξυπηρετείται ο στρατηγικός στόχος της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ασθενών και της καταπολέμησης του στίγματος.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, με βάση και το σχεδιασμό ανάπτυξης του Δικτύου ο οποίος στηρίζεται σε πληθυσμιακά – επιδημιολογικά δεδομένα αλλά υπολογίζοντας και την τρέχουσα συγκυρία των συνθηκών μειωμένων πόρων που δεν επιτρέπει την εύκολη μίσθωση ακινήτων κρίνεται ως αναγκαία στεγαστική υποδομή αυτή που ήδη σήμερα υπάρχει, διατίθεται και χρησιμοποιείται ή ανακατασκευάζεται προς χρήση και αποτελεί ιδιοκτησία του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. Πρόκειται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους χώρους.

  1. Οι κτηριακοί χώροι του παλαιού συγκροτήματος του Ψυχιατρείου με την εξαίρεση εκείνων που έχουν μισθωθεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. (Βλ. σχετικό διάγραμμα χρήσης)
  2. Το υπό ανακαίνιση κτήριο της Οδού Μουστοξύδου για τις ανάγκες πρωτίστως του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας..
Επισημαίνεται εδώ ο άμεσος κίνδυνος απένταξης αυτού του έργου από το τρέχον πρόγραμμα ΕΣΠΑ και επομένως η ανάγκη ανάπτυξης πρωτοβουλιών προκειμένου να διασωθεί η ένταξή του και η συνέχεια των εργασιών που δεν απέχουν πάρα πολύ από την περάτωσή τους.
  1. Το κτηριακό συγκρότημα της οδού Μεθοδίου που ανεγέρθη μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 815/1984.
Η συντονιστική επιτροπή μετά την ανοικτή συνέλευση διαμαρτυρίας απευθύνεται σε αρμόδιες Αρχές και Φορείς επιχειρηματολογώντας τεκμηριωμένα υπέρ της ανάγκης διάσωσης της υπάρχουσας στεγαστικής υποδομής των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ζητά από το Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας να ορίσει με απόφασή του την χρήση των παραπάνω κτηριακών συγκροτημάτων ως αναγκαία στεγαστική υποδομή των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Ως ένδειξη της ευρύτερης αναγνώρισης της αναγκαιότητας αυτών των Υπηρεσιών η επιτροπή θα ζητήσει η έγκριση αυτή να προσυπογραφεί από την Υγειονομική Περιφέρεια, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τον Δήμο Κέρκυρας.
Σε ό,τι δε αφορά τους χώρους του ιστορικού συγκροτήματος του πρώην ψυχιατρείου που αναγεννήθηκαν μέσω της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης προκειμένου να φιλοξενήσουν νέες θεραπευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινοτικής και τεκμηριωμένης ψυχιατρικής πιστεύεται ότι υπέρ της διάσωσης τους για το σκοπό αυτό συνηγορεί και το πολύ ισχυρό τεκμήριο της ιστορικής, πολιτιστικής και επιστημονικής τους διαδρομής.
Οι ενέργειες για την ανάκληση της απόφασης μεταβίβασης στο ΤΑΙΠΕΔ αυτού του μνημιακού συγκροτήματος αποτελεί για αυτό μια προτεραιότητα που προτείνεται να μεθοδευτεί τόσο με πολιτικά όσο και με νομικά μέσα.
Στο πολιτικό επίπεδο, πέραν της κινητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών και των φορέων της Κέρκυρας πιστεύεται ότι θα συμβάλει ιδιαίτερα και το ενδιαφέρον των υπουργών και βουλευτών της Κέρκυρας. Η επιτροπή γνωρίζει ότι για το θέμα αυτό έχουν ήδη κατατεθεί σχετικές επερωτήσεις στην Bουλή των Ελλήνων.
Για την νομική προσέγγιση αυτού του ζητήματος η επιτροπή ζητά από το Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου να αναθέσει στον νομικό του σύμβουλο την υπόθεση της ανάκλησης όπως έχουν ήδη πράξει άλλοι φορείς που αντιμετώπισαν ανάλογες περιπτώσεις μεταβίβασης περιουσιακών τους στοιχείων στο ΤΑΙΠΕΔ. Την νομική προσέγγιση θα ακολουθήσουν επίσης και οι Οργανώσεις των οικογενειών και των ληπτών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας πλαισιωμένων από κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς αλλά και ιδιώτες που επιθυμούν να στηρίξουν αυτή τη προσπάθεια.
Παράλληλα η Συντονιστική των Δικτύων θα αξιοποιήσει το ενδιαφέρον και την δυναμική που αναπτύχθηκε στην ανοικτή αυτή συνέλευση προκειμένου να προασπίσει ολόκληρη την ακίνητη περιουσία του πρώην ψυχιατρείου μεγάλο μέρος της οποίας προέρχεται από κληροδοτήματα τα οποία προσφέρθηκαν υπέρ της περίθαλψης των ασθενών.
Θεωρούμε δεδομένη σε αυτή την κατεύθυνση την συνεργασία με την νεοσυσταθείσα Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατά της Ιδιωτικοποίησης των Ιστορικών κτηρίων του παλαιού Ψυχιατρείου αλλά και άλλων οργανώσεων και επιτροπών αγώνα που προασπίζονται κομμάτια της δημόσιας περιουσίας που με την ίδια λογική εκχωρούνται στο ΤΑΙΠΕΔ ενώ αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και συμβάλλουν εναλλακτικά και προοπτικά στην οικονομική ζωή του τόπου Αναφερόμαστε στους θησαυρούς του Ερημίτη, του Ίσσου και Μπούκας Αλυκών Λευκίμμης.
Ως επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας δεχόμαστε τις προκλήσεις που η πραγματικότητα θέτει μπροστά μας σε καμία όμως περίπτωση δεν εγκαταλείπουμε το συγκεκριμένο όραμα για την βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία των Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας – Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας στον τόπο μας γιατί αυτό επιβάλλει όχι μόνο η ιδιότητά μας αλλά η παράδοση της Κέρκυρας και το αίτημα για ψυχική υγεία της σύγχρονης κοινωνίας της.

Το Κοινοτικό
Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
Κέρκυρας: 

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας 

Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Κέρκυρας 
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας 
Εξωτερικά Ιατρεία 
Ψυχιατρική Κλινική 
Μετανοσοκομ. Ξενώνας “Νίκος Μώρος” 
Νοσοκομείο Ημέρας 
Κοινωνικός Συνεταιρισμός (ΚΟΙΣΠΕ) 
Ξενώνας Θιναλίου 
Ξενώνας “Αλκυόνη” (Αλυκές) 
Οικοτροφείο “Θάλεια” (Περιβόλι) 
Οικοτροφείο “Τερψιχόρη” Μπενίτσες 
Οικοτροφείο “Ναυσικά” Ύψος 
Οικοτροφείο “Κλειώ” Άγ Μάρκος 
Οικοτροφείο “Ερατώ” Γουβιά 
Προστατευόμενα Διαμερίσματα

Το Δίκτυο Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας Κέρκυρας:
(http://ygeia-pronoia-corfou.blogspot.gr/ 

Κέντρο Ψυχικής Υγείας-ΙΠΚ Κέρκυρας
Δημοτική Μονάδα Πρόληψης-ΔΗΜΟΠ“Νίκος Μώρος”
Περιφερειακό Ιατρείο Άνω Κορακιάνας
Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ) Κέρκυρας
Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” Κέρκυρας
Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων (Υπ Παιδείας)
Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κέρκυρας
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ιονίων Νήσων
Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας
Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας Παράρτημα Κέρκυρας
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας