Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Εκδήλωση του Ι.Ε.Κ Κέρκυρας στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας

Παρουσίαση εργασιών Μουσικοκινητικής Αγωγής.