Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

Ημερίδα αφιερωμένη στη Μνημη της Αποστολοπούλου-Μιχαηλίδου Ελπίδας-Στιγμιότυπα

Εισήγηση από την Πρόεδρο της ΙΧΕΚ Δρ. Μαρία Μάνδυλα-Κουσουνή- Παιδίατρο-Ιστορικό