Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

Ολοκλήρωση διαδικασιών για τη Σύσταση Δικτύου Α/βάθμιων Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας- Πρόσκληση προς τους αρμόδιους φορείς


ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλ:26610-33143
e-mail

Κέρκυρα  05 / 06  /2012                                                                                                                                                                                                

                                                                                   Προς
 • Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων
 • Δ/ντη Γενικού Νοσοκομείου Κερκύρας
 • Αναπληρωτή Δ/ντη ΓΝΚ – Τομέας Ψυχικής Υγείας
 • Γενική Δ/νση Υγείας και Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφεριακής Ενότητας Κέρκυρας
 • Δ/νση Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δ. Κέρκυρας
 • Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας
 • Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας  – Παράρτημα Κέρκυρας
 • Δ.Σ. ΔΗ.ΜΟ.Π. «Νίκος Μώρος»
Κοινοποίηση:
-          4η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
-          ΤΕΨΥ Κέρκυρας – Λευκάδας
-          ΟΚΑΝΑ – Τμήμα Εφαρμογών Πρόληψης 
 


Θέμα:
«Ολοκλήρωση διαδικασιών για τη Σύσταση Δικτύου Α/βάθμιων Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας»

Σε συνέχεια της Ημερίδας με τίτλο: «Η συνεργασία του ΚΨΥ – ΙΠ Κέρκυρας με τις άλλες πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες του Νομού για την πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση (Είναι εφικτός στόχος η δημιουργία ενός α/θμιου Δικτύου;)»,  που οργανώθηκε στις 30-5-2009 με πρωτοβουλία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαιδαγωγικού Κέρκυρας, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι μετά από παραγωγικές τακτικές συναντήσεις των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, η διαμόρφωση βασικών πρωτοκόλλων συνεργασίας ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες έχει φθάσει σήμερα σε ένα πολύ καλό σημείο επεξεργασίας.
Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η απαρτίωση των δράσεων και άλλων πρωτοβουλιών έτσι ώστε μέσω της συγκροτημένης δικτύωσης να μεγιστοποιείται η αποδοτικότητα στους άξονες της Πρόληψης και της έγκαιρης αντιμετώπισης των αιτημάτων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα.
Πράγματι, ενώ η Πρωτοβάθμια Φροντίδα και η Πρόληψη κατέχει ή πρέπει να κατέχει τον κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας, στη χώρα μας η φροντίδα εστιάζεται σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα διαπιστώνεται μία ραγδαία αύξηση των αιτημάτων για την κάλυψη πρωτοβάθμιων αναγκών. Ορισμένοι από τους λόγους που συμβαίνει αυτό συνδέονται με:
·        Τις μεταβολές του επιπέδου ζωής
·        Τις μεταβολές του επιπέδου εκπαίδευσης
·        Την αλλαγή της θέσης της γυναίκας στην κοινωνία
·        Τη συρρίκνωση του ευρύτερου οικογενειακού πυρήνα
·        Την αύξηση του μέσου όρου ζωής
·        Το μεταναστευτικό φαινόμενο
·        Την αύξηση της χρόνιας/ σταθεροποιημένης παθολογίας
·        Την αύξηση της παθολογίας κοινωνικής και οικονομικής  αιτιολογίας, και των επιπτώσεων των περιβαλλοντολογικών αλλαγών
·        ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Ταυτόχρονα διαπιστώνεται έλλειμμα κοινωνικού σχεδιασμού για την υγεία και συστήματος εξασφάλισης συνέχειας στην παροχή υπηρεσιών Α/θμιας Φροντίδας Υγείας σε όλα τα επίπεδα της πρόληψης.
Είναι κοινός τόπος ότι μεγάλος αριθμός κοινωνικών ομάδων ταλαιπωρείται από την έλλειψη πληροφόρησης, από την αδυναμία συντονισμού των δράσεων μεταξύ των φορέων, την παροχή αποσπασματικών υπηρεσιών, που δεν συντελούν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών.
Ο κάθε φορέας που αντιμετωπίζει απομονωμένα τέτοια περιστατικά υπό το πρίσμα της υπηρεσίας του και μόνο, βρίσκεται σύντομα σε αδιέξοδο, διότι έχει να αντιμετωπίσει μια οικογένεια ή ένα σχολείο σε κρίση και με πολυδιάστατα προβλήματα, μέσα σε ένα προνοιακό σύστημα κατακερματισμένο και καθόλου ευέλικτο.
Θεωρούμε ότι η διασύνδεση των φορέων υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής φροντίδας θα αμβλύνει τις δυσκολίες που προκαλεί ο κατακερματισμός της παροχής φροντίδας και θα συμβάλλει στην πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Παράλληλα θα φέρει σημαντικά αποτελέσματα ως προς τη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας με ταυτόχρονη εξοικονόμηση χρόνου και ανθρώπινου δυναμικού (μείωση των αλληλοεπικαλύψεων).
            Για την υπέρβαση όλων των ανωτέρω, αναπτύχθηκε μία εθελοντική πρωτοβουλία από τις ακόλουθες υπηρεσίες που αποτελούν και τα ιδρυτικά μέλη του Δικτύου:
 • Κέντρο Ψυχικής Υγείας  – Ιατροπαιδαγωγικό  Κέρκυρας
 • Δημοτική Μονάδα Πρόληψης κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών και του AIDS- ΔΗ.ΜΟ.Π. «Νίκος Μώρος»
 • Κέντρο Διάγνωσης –Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης Κέρκυρας
 • Περιφερειακό Ιατρείο Άνω Κορακιάνας
 • Ιατροκοινωνικό Κέντρο Αθίγγανων Δ. Παρελίων
 • Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»
 • Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας
 • Ιόνιο Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Υγείας Κέρκυρας – Εργαστήριο Ψυχοογκολογίας
Ακολούθησαν σειρά τακτικών μηνιαίων συναντήσεων των μελών καθώς και διμερών συναντήσεων μεταξύ των φορέων με στόχο τη γνωριμία και διερεύνηση τρόπων διασύνδεσης και συνεργασίας.
Στην πορεία των 2 τελευταίων χρόνων το δίκτυο διευρύνθηκε με τη συμμετοχή 3 νέων μελών (Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας – Λευκάδας, Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας, Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής  και Προαγωγής της Υγείας– παράρτημα Κέρκυρας. Ταυτόχρονα το Ιατροκοινωνικό Κέντρο Αθιγγάνων Δ. Παρελίων καταργήθηκε ως φορέας και μετασχηματίσθηκε η Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας σε Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφεριακής Ενότητας Κέρκυρας , η οποία συνεχίζει να συμμετέχει ως μέλος.
Σήμερα έχει επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό η πρώτη φάση της Δικτύωσης (γνωριμία και σύνδεση μεταξύ των φορέων) και έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες για την από κοινού απάντηση σε αιτήματα της κοινότητας. Επίσης, είναι σε εξέλιξη οι εργασίες του Δικτύου για τη διαμόρφωση πρωτοκόλλου συνεργασίας για τη συντονισμένη παρέμβαση σε κρίση στην κοινότητα.
Σας προσκαλούμε  γιαυτό σε μια συνάντηση ενημέρωσης – συνεργασίας, που θα πραγματοποιηθεί την 10/07/2012 και ώρα 09.30πμ στην αίθουσα της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας, προκειμένου ως  προϊστάμενοι φορείς (των Υπηρεσιών που έχουν αναλάβει την ανωτέρω πρωτοβουλία) εγκρίνετε τις περαιτέρω διαδικασίες για την τυπική σύσταση του «Δικτύου Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας Κέρκυρας».


Τα  μέλη του Δικτύου
·  Κέντρο Ψυχικής Υγείας  – Ιατροπαιδαγωγικό  Κέρκυρας
·  Δημοτική Μονάδα Πρόληψης κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών και του AIDS- ΔΗ.ΜΟ.Π. «Νίκος Μώρος»
·  Κέντρο Διάγνωσης –Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης Κέρκυρας
·  Περιφερειακό Ιατρείο Άνω Κορακιάνας
·  Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»
·  Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφεριακής Ενότητας Κέρκυρας
·  Ιόνιο Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Υγείας Κέρκυρας – Εργαστήριο Ψυχοογκολογίας
·  Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας – Λευκάδας
·  Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας
·  Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής  και Προαγωγής της Υγείας– παράρτημα Κέρκυρας

Ιστοσελίδα: