Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Συνάντηση των προϊσταμένων αρχών των φορέων του Δικτύου Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας Κέρκυρας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην αίθουσα της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας η Συνάντηση των προϊσταμένων των φορέων που απαρτίζουν το Δίκτυο Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας Κέρκυρας, ύστερα από Πρόσκληση από πλευράς του Δικτύου.
Παραθέτω υλικό από τη συνάντηση αυτή:

Μετά από αυτή την πρώτη συνάντηση αλλά και την ανταπόκριση που υπήρξε, θεωρούμε ότι θα διευκολυνθούν και θα διευρυνθούν οι εργασίες του Δικτύου προς όφελος της Κοινότητας.