Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

Σχολή Γονέων Ελληνικής Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας -παράρτημα Κέρκυρας


Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και 

Προαγωγής της Υγείας(Ε.Ε.Κ.Π.Π.Υ.)                                                                                                                                             

                                                  

                                
(παράρτημα Κέρκυρας)

      Σχολή γονέων

«Μεγαλώνοντας ψυχικά υγιή παιδιά».

                Παρουσίαση

 Μαρία Αγάθου
 Ψυχολόγος παιδιών και εφήβων
ΚΕ.Δ. Δ.Υ. Κέρκυρας
Συντονισμός Συζήτησης
                  Μαρία Μάνδυλα-Κουσουνή
                             Παιδίατρος
            ΤΕΤΑΡΤΗ, 20 Μαρτίου 2013
7.30 μ.μ.
              Αιθ. Ιατροχειρουργικής Εταιρείας
                (Ιατρείο, πλατεία Σκαραμαγκά)
 
                                                  ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ


 

Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και 

Προαγωγής της Υγείας


(Ε.Ε.Κ.Π.Π.Υ.

(παράρτημα Κέρκυρας) 

                                                                                                                                                                           

 Σχολή γονέων
 «Μεγαλώνοντας ψυχικά υγιή παιδιά».
Παρουσίαση

Μαρία Αγάθου, Ψυχολόγος παιδιών και εφήβων-ΚΕΔ.Δ.Υ. Κέρκυρας

Συντονισμός

Μαρία Μάνδυλα-Κουσουνή, Παιδίατρος

    ΤΕΤΑΡΤΗ, 20 Μαρτίου 2013, 7.30 μ.μ.
Αιθ. Ιατροχειρουργικής εταιρείας(Ιατρείο, πλατεία Σκαραμαγκά)
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και 

Προαγωγής της Υγείας


(Ε.Ε.Κ.Π.Π.Υ.

                                                                                                                                                                               

                                

(παράρτημα Κέρκυρας) 
                            Σχολή γονέων
                  «Μεγαλώνοντας ψυχικά υγιή παιδιά».

Παρουσίαση

Μαρία Αγάθου, Ψυχολόγος παιδιών και εφήβων-ΚΕΔ.Δ.Υ. Κέρκυρας

Συντονισμός

Μαρία Μάνδυλα-Κουσουνή, Παιδίατρος

ΤΕΤΑΡΤΗ, 20 Μαρτίου 2013, 7.30 μ.μ.
Αιθ. Ιατροχειρουργικής εταιρείας(Ιατρείο, πλατεία Σκαραμαγκά)
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ