Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΣ ΠΙΝ

Κατόπιν της πρόσκλησης και της συμμετοχής μας στη δημόσια διαβούλευση της 5ης Μαρτίου 2015, στέλνουμε εμπρόθεσμα όπως μας ζητήθηκε τις Προτάσεις του Δικτύου Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας Κέρκυρας που προέκυψαν από τη συνάντηση της Ολομέλειας του Δικτύου ως εξής:


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΣ ΠΙΝ

Σχετικά με

Σχέδιο Περιφερειακής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της φτώχειας και τον κοινωνικό αποκλεισμό”

Μετά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Δικτύου Πρωτοβαθμίων Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας Κέρκυρας την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας-Ιατροπαιδαγωγικό Κέρκυρας, το Δίκτυο προέβη σε μία πρώτη καταγραφή των αναγκών που ζητούμε να υποστηριχθούν εκ μέρους της ΠΙΝ ως εξής:

  • Συντονισμός των διαφόρων επιπέδων παροχής υπηρεσιών προς την Ομάδα- Στόχου- ως απόλυτη προτεραιότητα.

  • Στελέχωση των ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών μας -μελών του Δικτύου-με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό δεδομένης της υποστελέχωσης μας σε τέτοιο βαθμό που παρά τις επίπονες προσπάθειες είναι ανθρωπίνως αδύνατον να ανταποκριθούμε στα διαρκώς αυξανόμενα αιτήματα της κοινότητας, σε βάρος των εξυπηρετουμένων από εμάς ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

  • Επανασχεδιασμός του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”. Επαναπροσδιορισμός της Ομάδας-στόχου. Υποστήριξη σε ανθρώπινο δυναμικό.

  • Δημιουργία Ξενώνα Απόρων-Αστέγων- Εγκαταλελειμμένων καθώς αυτή την έλλειψη πιέζονται να καλύψουν φορείς που έχουν άλλο στόχο με αποτέλεσμα η δυσλειτουργία ενός φορέα να συμπαρασύρει τους άλλους και να μηδενίζονται τελικώς όλες οι προσπάθειες.

  • Τακτικές Συναντήσεις Παρακολούθησης Εφαρμογής του έργου σε τριμηνιαία βάση με πρωτοβουλία της ΠΙΝ.

    Είμαστε στη διάθεσή σας για όποια διευκρίνηση και βοήθεια.

Με τιμή
ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
-Κέντρο Ψυχικής Υγείας-Ιατροπαιδαγωγικό Κέρκυρας (http://tkaridipsynk.blogspot.gr/)
-Δημοτική Μονάδα Πρόληψης κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών και του Aids “Νίκος Μώρος”
-Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης -Διάγνωσης- Υποστήρηξης (ΚΕΔΔΥ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ
-Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”
-Περιφερειακό Ιατρείο Ανω Κορακιάνας (ΚΥ Αγ Μάρκου)
-Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας (Ιατρείο)
Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας (Παράρτημα Κέρκυρας)
-Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας- Λευκάδας
-Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κέρκυρας
-Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Υπ Παιδείας
-Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Ανδρέας Σκούπουρας (Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Κέρκυρας)