Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

Διαβούλευση για την αντιμετώπιση της φτώχειας


Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θέτει σε διαβούλευση με τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς ( Δήμους , Ιερές Μητροπόλεις ,Φορείς εκπροσώπησης και δομές υποστήριξης Ευάλωτων – Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων ) και με όσους πολίτες θα ήθελαν να συμμετέχουν , το σχέδιο «Περιφερειακής Στρατηγικής για τη αντιμετώπιση της Φτώχειας και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό». Ωφελούμενοι αυτής της στρατηγικής θα είναι οι πλέον αδύναμοι συνάνθρωποι μας ενώ στις επιμέρους ομάδες-στόχου περιλαμβάνονται οι ανασφάλιστοι ενήλικες χωρίς εργασιακή ικανότητα (π.χ. λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ή άλλης νόσου), τα ανασφάλιστα και απροστάτευτα παιδιά, οι ανασφάλιστοι ενήλικες που τελούν σε μακροχρόνια ανεργία, τα νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο, οι ανασφάλιστοι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες θύματα βίας και τα παιδιά τους και άλλες κατηγορίες ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Οι δράσεις που προβλέπεται να προωθηθούν, αφορούν σε: „ Δράσεις επαγγελματικού (ανά) προσανατολισμού, συμβουλευτικής και κατάρτισης και πρακτικής άσκησης „ Υπηρεσίες φροντίδας & φιλοξενίας τέκνων (βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ). „ Δομές εξυπηρέτησης ΑμεΑ (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, Κέντρα Διημέρευσης) „ Εξειδικευμένες δράσεις συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης για επιμέρους ομάδες „ Υπηρεσίες Υγείας, όπως κοινωνικά ιατρεία, α’θμια φροντίδα κλπ και βελτίωση της πρόσβασης σε αυτά (healthvoucher, υγεία κατ” οίκον, πολιτιστική διαμεσολάβηση κλπ) „ Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας „ Δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας, π.χ. κοινωνικά παντοπωλεία και φαρμακεία κ.τ.λ. „ Ενισχύσεις για κοινωνικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.), με έμφαση στους τομείς κοινωνικής φροντίδας και περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων „ Τοπικά σχέδια δράσης για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα των κοινωνικά ευπαθών ομάδων, ειδικά για τα μικρά νησιά και τις απομονωμένες περιοχές. Το Σχέδιο της «Περιφερειακής Στρατηγικής» βρίσκεται αναρτημένο στο διαδίκτυο: www.pin.gov.gr (μενού «Διαβουλεύσεις»). 
Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας -Ιατροπαιδαγωγικό Κέρκυρας καθώς και το Δίκτυο Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας Κέρκυρας έλαβαν πρόσκληση και παρέστησαν, ενώ και οι περισσότεροι φορείς του Δικτύου είχαν μεμονωμένες προσκλήσεις. Σε δεύτερο χρόνο και πάντως άμεσα θα υποβληθούν οι προτάσεις μας.
Ακολουθούν κάποια στιγμιότυπα!